เปิดอบรมจริยธรรม  

   

ข้าพระบาท Lightning Talk  

   

เพลงสรรเสริญพระบารมี  

   

ที่มาเพลงสรรเสริญพระบารมี ฉบับภาษาอาหรับ  

   

 Nurulislam Satsanawitthaya School
โรงเรียนนูรุลอิสลามศาสนวิทยา (คูคต) สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยสอบที่ 40 เขตการศึกษาที่ 1
สถานที่ติดต่อ: เบอร์โทร 02-5400095

 ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่ 16/1/2560

 

AmazingCounters.com
© ALLROUNDER